Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar

Zverejnené
9. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Prílohy