Verejná vyhláška – Predĺženie platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby -„Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II“.

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 27. apríla 2023
Kategória

Prílohy