Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov