Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a lehoty na dokončenie stavby podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Prílohy