Pozvánka na ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. novembra 2022
Kategória

Prílohy