Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny úradnom styku2

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Prílohy