Ugrás a tartalomra

Odpady

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Zber v roku 2024 120l nádoby komunálneho odpadu – 6,00.-Eur
Zber v roku 2024 240l nádoby komunálneho odpadu 12,00.-Eur
Zber v roku 2024 1100 l nádoby komunálneho odpadu 55,00.-Eur.

DO 31.1.2024 je potrebné podpísať dohodu o zbere odpadov na rok 2024 inak bude občanovi vyrúbený poplatok za odpad podľa zberov za rok 2023.

Még nincsenek hírek.

Az összes szemét

V našej obci zber triedených odpadov zastrešuje Natur pack, a.s.

Predchádzanie vzniku odpadov – kompostovanie