Ugrás a tartalomra

Rímskokatolícka cirkev

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Mgr. Martin Bunda

rímskokatolícky kňaz

Farnosť Jesenské

Pekárenská  226

980 02  Jesenské

Tel.:  047 / 56 98 235 , 907 834 101

E-mail:  farajesenske@gmail.com

Kostolníčka:

Katarína Gondová
Rimavské  Janovce Jánošíky
Tel.: 0907 505 217

Sväté omše:  

Každý  týždeň v  piatok  a v nedeľu o 8.00 hodine.

V prikázané sviatky o 8.00 hod.