Obec

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Fotogaléria

História obce

Kultúra

Maloobchodná predajňa

Naša obec v médiách

Obec v kocke

Pošta

Požiarna ochrana

Projekty

Reformovaná kresťanská cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Školstvo

Spoločenské organizácie

Šport

Turizmus

Közzétett 4. május 2023.
Módosítás nélkül .