Ugrás a tartalomra

Jarná hasičská súťaž v Haliči

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Mladí hasiči z DHZ Rimavské Janovce prežili 29. 4. 2023 peknú sobotu. Ich súťažný deň začal ráno o 7.30 hod. nástupom do autobusu spred ZŠ P. Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote. V Haliči, pri Kultúrnom dome, začalo prvé družstvo plniť prvú disciplínu o 10.00 hod.

1.stanovište: štafeta požiarnych dvojíc

2. stanovište: spájanie pomôcok

3. stanovište: malý požiarny útok

4. stanovište: štafeta 5×30 metrov

5. stanovište: hadicové vedenie

6. stanovište: uzlová štafeta

7. stanovište: pomenovanie a priradenie požiarnych pomôcok k obrázku

25 mladých hasičov bolo rozdelených do 5 skupín. Názvy súťažných družstiev – Rimavské Janovce A, B, C, D, E. Zdolanie jednotlivých stanovíšť nebolo pre našich mladých hasičov veľký problém, ale museli dosiahnuť čo najmenšiu časovú hodnotu celkového času. To znamená, že medzi jednotlivými stanovišťami museli stále bežať. Boli veľmi snaživí, šikovní, usilovní a ctižiadostiví. V družstvách si navzájom pomáhali, boli ohľaduplní a trpezliví. Dosiahli pekné výsledky. Najlepšie sa darilo družstvu Rimavské Janovce E , ktoré získalo 6. miesto z 15 družstiev. Veliteľkou družstva bola Ninka Juhaniaková a členmi Dominika Cerovská, Vierka Cerovská, Sofka Uhrinová a Louis Johannes Schlatter.

Veľké poďakovanie patrí dospelým členom DHZ Rimavské Janovce, rodičom, súrodencom, priateľom našich mladých hasičov, ktorí súťažiacich podporovali, povzbudzovali a pomáhali im. Aj oni spolu s hasičmi perfektne zdolali „cezpoľný beh“. J

Poďakovanie patrí riaditeľke ZŠ P. Kellnera Hostinského RNDr. Anite Antalovej a Združeniu rodičov školy za financovanie cesty a starostovi obce Rimavské Janovce Romanovi Uhrinovi za sladkú odmenu a pitný režim.

Vedúca mladých hasičov DHZ Rimavské Janovce

Mgr. Beáta Fülöpová