Ugrás a tartalomra

Dodatok č. 3 ku VZN o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce

Közzétett
17. január 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
Óta 17. január 2023
Kategória

Mellékletek

Kapcsolódó dokumentumok