Ugrás a tartalomra

Dodatok č. 3 ku VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce