Ugrás a tartalomra

Dodatok č. 2 ku VZN 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci Rimavské Janovce.