Ugrás a tartalomra

Dodatok č. 1 ku VZN 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.

Közzétett
30. június 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
30. június 2022 − 14. július 2022
Kategória

Mellékletek

Kapcsolódó dokumentumok