Ugrás a tartalomra

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce