Ugrás a tartalomra

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese

Közzétéve 25.3.2024.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

v spojitosti výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00h na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa §  13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia – v prílohe Vám zasielam príkaz č. 2 prednostu Okresného úradu Banská Bystrica.

Informácie čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého , sú uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/, spolu s príslušnosťou jednotlivých zásahových tímov.

+421 910 406 581 – Zásahový tím Podpoľanie