VZN č. 3/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
13. apríla 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. apríla 2015
Kategória

Prílohy