VZN č.- 5/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rimavské Janovce

Zverejnené
10. novembra 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. novembra 2015
Kategória

Prílohy