Preskočiť na obsah

VZN č.- 5/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rimavské Janovce