VZN č. 2/2023 o určení miesta a času zápisu deti do 1 ročníka základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 10. apríla 2023
Kategória


Prílohy