VZN č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu deti do 1. ročníka základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce

Zverejnené
28. februára 2022
Kategória

Prílohy