Preskočiť na obsah

Návrh VZN 5/2023 o zrušení Dodatku č. 1 ku VZN 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami.