Návrh VZN 2/2023 o mieste a čase zápisu detí do 1 ročníka základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce

Zverejnené
1. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2023 − 20. februára 2023
Kategória

Prílohy