Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Rimavské Janovce