Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 ku VZN o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. januára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty