Dodatok č. 2 ku VZN 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci Rimavské Janovce.

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 14. júla 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty