Dodatok č. 1 ku VZN č. 42016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
31. júla 2019
Kategória

Prílohy