Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 ku VZN 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Rimavské Janovce