Dodatok č. 1 ku VZN 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
4. júla 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. júla 2015
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty