Rekonštrukcia chodníkov Rimavské Janovce 2. etapa

Kategória

„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –

Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity „

Za obsah projektu je výlučne zodpovedný  príjemca – Obec Rimavské Janovce. 

Výška dotácie 7 500.-Eur 

Zverejnené 8. októbra 2019.
Upravené 8. mája 2022.