Zápis do 1 ročníka Základnej školy P.K Hostinského v Rimavskej Sobote – 4.4.2023

Zverejnené 7. marca 2023.
Upravené 13. marca 2023.