Výzva – Obecný satelit

         Na základe častých porúch na obecnom satelite obec Rimavské Janovce pristúpila k odstúpeniu od zmluvy na prevádzkovanie a údržbu obecného satelitu. Prevádzkovanie  satelitu požaduje novú technológiu prenosu televízneho vysielania, ktorú p. Huszti, ako prevádzkovateľ nie je ochotný prevádzkovať.  Týmto Vám oznamujeme, že obecný satelit ku dňu 31.12.2022  nebude vysielať.

         Navrhujeme Vám osloviť spoločnosti, ktoré  prevádzkujú televízne vysielanie, aby ste s nimi uzavreli novú zmluvu na zabezpečenie televízneho vysielania. Pokiaľ tak urobíte v priebehu roka 2022 a oznámite nám, že máte nové televízne vysielanie obec Vám vráti alikvotnú časť poplatku za SAT za rok 2022.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0915 859 933

         A falusi szatelit gyakori meghibásodásai miatt, Jánosi önkormányzata elállt az önkormányzati falusi szatelit üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződéstől. A falusi szatelit működéséhez a új átviteli technológia szükséges, amelyet Huszti, mint üzemeltető nem hajlandó felújítani. Ezen okokból kifolyólag tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános falusi szatelit  adása 2022.12.31-ével megszűnik.

    Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a más televíziós műsorszolgáltatókkal, és kössön velük új televíziós szerződést. Ha ezt 2022 évben megteszi, és tudatja velünk, azaz hogy új televíziós adása van, az önkormányzat visszatéríti Önnek a 2022-es SAT-díj egy részét.


Ha kérdései van ezzel a problémával kapcsolatosan, forduljon hozzánk
a tel. 0915 859 933 telefonszámon .

Zverejnené 28. júna 2022.
Upravené 4. júla 2022.