Výzva k podpisu dohody o zbere komunálneho odpadu v obci Rimavských Janovciach

Obecný úrad v Rimavských Janovciach vyzýva občanov, ktorý si ešte neuzavreli dohodu o zbere komunálneho odpadu, aby sa v čo najkratšom čase dostavili na obecný úrad podpísať dohodu. V tomto čase pracovníci obecného úradu už distribuujú QR kódy, ktoré sa lepia na zberné nádoby v domácnostiach.

Zverejnené 13. marca 2023.
Bez úpravy .