Tréning Dobrovoľných hasičov obce – príprava na súťaž

Zverejnené 19. mája 2023.
Bez úpravy .