Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. V sobotu  30. 4. 2022 v Rimavských Janovciach v podvečerných hodinách Miestny odbor Matice Slovneskej v spolupráci s zástupcom starostu obce Romanom Uhrinom  zabezpečili stavenie mája pred obecným úradom v centre obce. Poďakovanie patrí p. Mullerovej z Močiara, ktorá darovala tento krásny strom a všetkým zúčastneným a nápomocným pri stavaní mája. Osobitné poďakovanie chceme vyjadriť p. Jankovi Gombalovi, ktorý sa postaral o príjemné hudobné spestrenie svojou hrou na heligónke a spevom. 

Postavený máj ostáva vztýčený   počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája.  

Zverejnené 3. mája 2022.
Upravené 11. mája 2022.