Preskočiť na obsah

Skrátený ordinačný čas lekárov

Zverejnené 9.7.2024.

Oznamujeme pacientom, že v období 08.07.2024 – 12.07.2024 bude ordinácia na ambulanciách MEDIOL s.r.o. v Jesenskom /MUDr, Dudáš, MUDr. Liptáková, MUDr. Kováčová, MUDr. Hasarová/ v skrátenom režime a to v čase denne 07:00 – 13:30.

Uvedený skrátený ordinačný čas je nariadený na základe Zákona 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a na základe Vyhlášky 99/2016 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, z dôvodu trvalo nadpriemerných denných teplôt v danom období.

Počas skrátených ordinačných hodín budú uprednostňované neodkladné stavy a plánované, chronické záležitosti budú vybavené v podovolenkovom období.