Sčítanie obyvateľov 2021- sprístupnenie údajov za našu obec

https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0329515469

Zverejnené 27. februára 2023.
Bez úpravy .