Reťaze sú zakázané

Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

Držanie psov na reťazi

obmedzuje voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode) a možnosť úniku pred ohrozením;

negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku);

potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa; dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) a/alebo agresívne správanie a riziko pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Všetko toto je v rozpore s § 22, odst. (1), zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť. Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny a vo viacerých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Zverejnené 31. marca 2022.
Upravené 11. mája 2022.