Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rimavské Janovce .

Rekonštrukcia miesntej komunikácie v obci Rimavské Janovce 

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou

 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity „

  Za obsah projektu je výlučne zodpovedný  príjemca – Obec Rimavské Janovce. 

 Výška dotácie 3 500.-Eur

Zverejnené 18. novembra 2020.
Upravené 11. mája 2022.