Preskočiť na obsah

Pozor zmena! od 1.1.2023 sa mení sadzobník poplatkov za požičiavanie zariadení obce – t.j. kultúrny dom, stoly, stoličky,

Zverejnené 29.12.2022.

Prenájom Kultúrneho domu – veselica, zábava, rodinná oslavaZmeny poplatkov od 1.1.2023.
Letné obdobie- osoby z trvalým pobytom v RJ130
Zimné obdobie – osoby z trvalým pobytom v RJ150
Letné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ200
Zimné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ250
 
Prenájom kuchyne: 
letné obdobie30
Zimné obdobie40
 
Poplatok za použitie sály KD na kar: 
Letné obdobie – bez kuchyne10/deň
Letné obdobie – s kuchyňou30/deň
Zimné obdobie – bez kuchyne20/deň
Zimné obdobie –s kuchyňou40/deň
 
Poplatok za použitie sály KD na kratšiu dobu ako 1 deň. 
V letnom období70
V zimnom období80
 
Prenájom zasadačky na prízemí pre FO, PO: max. 20 ľudí   
Za 1 hodinu v letnom období10
Za 1 hodinu v zimnom období12
Za jeden deň v letnom období30
Za jeden deň v zimnom období40
 
Poplatok za prenájom stolov a stoličiek: 
Požičanie stoličky novejNepožičiava sa
Požičanie stoličky starej0,20
Požičanie stola0,30
Požičanie záhradnej sady4
  
Fax- 
Použitie faxu jednej strany0,50
 
 Kopírovanie: 
 za vyhotovenie jednej strany formátu A40,20
 za vyhotovenie obojstranného listu formátu A40,40
 
b) miestny rozhlas 
Osoby z trvalým pobytom na území RJbezplatne
Osoby bez trvalého pobytu na území RJ5
  

Žiadateľ uhrádza vyššie uvedené poplatky:

V hotovosti do pokladne vopred.

Vopred sa uhrádza aj zábezpeka vo výške 100.-Eur na všetky akcie – uhrádza sa v hotovosti do pokladne Ocu pred akciou. V prípade poškodenia alebo zničenia sa odráta zo zábezpeky. 

V prípade zapožičania inventáru  je potrebné zložiť zábezpeku – podľa množstva zapožičaných veci – od 20 –  do 100.-Eur.- určí sa podľa množstva po dohode so starostom obce.

Poplatky za prenájom  sú odpustené spoločenským organizáciám zo sídlom na území Rimavských Janoviec a to :  Matica Slovenská, Csemadok, Hasiči, TJ Rimavské Janovce a Poľovníci.

Zapožičanie akýchkoľvek veci,  inventáru a domu kultúry  je možné len v prípade že občan má uhradené všetky poplatky na obecnom úrade a nie je dlžníkom voči obci.

Zapožičanie akýchkoľvek veci,  inventáru a domu kultúry  na sviatky – Sv. Štefan a Silvester je možné len pre spoločenské organizácie aktívne nápomocné obci  a s pôsobnosťou na území obce Rimavské Janovce.