Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Jánošíky – 24.6.2022

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje že v termín od 24.6 2022 11:00:00 do 24.6.2022 13:30:00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená bude dodávka na odberných miestach uvedených v prílohe.

Zverejnené 16. júna 2022.
Bez úpravy .