Mikuláš v Rimavských Janovciach.

Pod záštitou obecného úradu dňa 3.12.2022 popoludní a podvečerných hodinách navštívil našu obec Rimavské Janovce ako aj miestne časti Močiar a Jánošíky Mikuláš so svojím sprievodom anjelom a čertom. Poďakovanie patrí všetkým, osobitne Tomášovi Kubelkovi, Evke Kubelkovej, Marekovi Hriňovi, Silvii Bornayovej a Kristíne Juhaniakovej.

Zverejnené 5. decembra 2022.
Bez úpravy .